Osnove održavanja računara – Hardver

PC

Osnove rukovanja računarom.

Saveti za periodično održavanje računara.

Šta raditi u slučaju kvara?

Saveti za totalne početnike.

Računar je potrebno isključiti iz struje:

  • Prilikom povezivanja komponenata na kućište (miš, tastatura, monitor…)
  • Prilikom zamene neke od komponenata (miš, tastatura, monitor…)
  • U slučaju nevremena praćenog grmljavinom (bez obzira da li posedujete UPS uređaj)
  • U slučaju naglih padova ili povećanja napona i čestih nestanaka struje (ako ne posedujete UPS uređaj).

Komponente u kućištu – hardver (matična ploča, grafička kartica, procesor, hard disk…) ne sme da zamenjuje ili popravlja nestručno lice.

Ukoliko primetite bilo kakav kvar na računaru ili računar počne da se „čudno“ ponaša, ne pokušavajte sami da pronađete i otklonite kvar nego računar isključite iz struje i prvom prilikom odnesite u servis.

Komponente oštećene upotrebom softvera (overclock, virusi…) ne podležu garanciji. Garancija važi za komponente koje su korišćene u granicama podrazumevanih (default) vrednosti i onih koje propisuje i/ili omogućava samo softver proizvođača.

Napomena: Oštećenja komponenata prilikom nestručnog rukovanja ili više sile ne podležu garanciji i treba sprečiti njihovo pojavljivanje da bi se izbegle naknadne neprijatnosti. Grmljavine često izazivaju “lančane“ kvarove i u tom slučaju komponenta čiji je kvar izazvan neispravnošću druge komponente ne podleže garanciji (na primer ako grom izazove kvar modema i preko modema upropasti matičnu ploču, hard disk, napajanje… te komponente ne podležu garanciji). Zbog toga se savetuje isključivanje iz struje. UPS uređaj ne štiti od udara groma! Udar groma može da ošteti računar preko telefonskog kabla prikopčanog na modem čak i kada je računar isključen!

Periodično održavanje hardvera računara

  • Svaka 2-3 meseca (ili češće) potrebno je očistiti kompopnente od prašine i drugih nečistoća. Ovo posebno podrazumeva čišćenje prašine u kućištu, ventilatora i hladnjaka. Za čišćenje se koristi četka sa mekim dlakama, sprej sa kompresovanim vazduhom i krpa.
  • Svakih 6 meseci potrebno je rastaviti komponente u kućištu i detaljno očistiti svaku komponentu od nečistoće, očistiti spojeve ukoliko su oksidirali i ulaze na matičnoj ploči.
  • Ventilatori u kućištu su često uzročnici pregrevanja, a na kraju i trajnog oštećenja komponente. Potrebno je povremeno proveravati da li ventilatori rade normalno. Ukoliko primetite da se ventilator sporo okreće, ako je bučan, ili se ne okreće uopšte, obavezno je njegovo čišćenje i, ukoliko čišćenje ne pomogne, njegova zamena.

Napomena: Redovno održavanje je preporučljivo da se obavi od strane stručnog lica. Za čišćenje ne koristiti tečna sredstva za pranje, vodu, alkohol… Usisavanje prašine guranjem cevi usisivača u kućište može izazvati oštećenje komponente. Čišćenje kućišta kompresorom sa jakim protokom vazduha može izazvati oštećenje komponente. Dodirivanjem komponenata golom rukom, usled pražnjenja statičkog elektriciteta može doći do trajnog oštećenja komponente.

– Pridržavanjem ovih saveta možete uštedeti sebi vreme i novac, a samim tim produžiti životni vek Vašeg računara. Bez obzira koliki je stepen Vašeg poznavanja računara, preporučujemo Vam da odnesete računar redovno u servis na kontrolu i održavanje.

The following two tabs change content below.
Serviser računara, laptopova, pametnih telefona. | Detektovanje i otklanjanje kvara, nadogradnja, čišćenje, softverski problemi, računarske mreže... | Aktivno se bavim grafičkim i WEB dizajnom od 2006. godine | Specijalnost: WordPress - dizajn i izrada tema, instalacija i nadogradnja sajta, održavanje, zaštita, SEO. | Edukacija korisnika

Latest posts by .:kele:. (see all)