Instalacija Microsoft Windows XP

– Postupak instalacije svakog sistema, bez obzira da li se radi čista instalacija ili formatiranje računara, tj reinstalacija sistema, se svodi na:

  • pripremu mesta gde će biti instaliran sistem
  • samu instalaciju sistema
NAPOMENA: Uputstvo je napisano tako da je u startu uzeto u obzir da je predhodna instalacija sistema urađena kako treba. Kod računara gde je već bio instaliran sistem, za slučaj da predhodna instalacija nije urađena kako treba i, na primer, sistem je instaliran na D, umesto na C particiju, može doći do toga da izgubite važne podatke ako formatirate pogrešnu particiju.
Ukoliko imate bilo kakve sumnje, ili želite da budete sigurni 100% da se pomenuti problemi neće pojaviti, možete me kontaktirati i objasniti o čemu se radi.

Priprema mesta gde će biti instaliran sistem

Podešavanje da sistem bude učitan sa diska

S obzirom da se Windows nalazi na cd-u, prvo je potrebno u BIOS-u podesiti da prvi uređaj sa kojeg se pokreće sistem bude CD/DVD uređaj. U zavisnosti od toga kako je podešen Vaš računar, tj da li je omogućen „Quick boot menu“ u BIOS-u, postoje dva načina da računaru zadate da učita sadržaj diska (sa optičkog uređaja):

  1. Nakon uključenja računara/laptopa, u momentu kada se pojavi ekran sa logom proizvođača ili tzv „Post screen“ (crn ekran na kojem se ispisuje tekst dok se učitavaju svi uređaji i moduli priključeni na matičnu ploču), u donjem delu ekrana ili negde u sredini mora biti ispisano „Press Del for Setup“, a odmah ispod ili pored trebalo bi da piše nešto slično kao „Press F11 for Boot Menu“. Naravno, mesto na kojem će ovo biti ispisano razlikuje se od BIOS-a do BIOS-a, kao i od njegove verzije…
    S obzirom na to da se ovaj ekran zadržava tek nekoliko sekundi na ekranu, možete pritisnuti taster „Pause“ na tastaturi kako bi pauzirali učitavanje i kako bi imali vremena da potražite informaciju koja Vam treba.

    Kada saznate koji taster je potrebno pritisnuti za „Quick Boot Menu“, pritisnite to dugme nekoliko puta i sačekajte da se otvori ekran gde će se nalaziti lista urađaja sa kojih možete učitati sadržaj (hard disk, optički uređaj, eksterni hard disk, USB fleš memorija…). Odaberite učitavanje sa optičkog uređaja (DVD, DVD-RW…) i sačekajte dok sadržaj diska bude učitan. U većini slučajeva taster koji poziva ovaj meni je jedan od: F8 (stari računari), F11, F12, a kod pojedinih laptopova i kod novih računara i laptopova koji sadrže nove verzije BIOS-a, potrebno je pritsnuti taster „Esc“ i u meniju koji će se pojaviti potrebno je odabrati (takođe pritiskom na neki od F tastera) potrebnu opciju.

  2. Prilikom uključivanja računara, pritiskom na taster „Del“ na tastaturi ulazi se u BIOS. Kod pojedinih modela, posebno laptopova, umesto „Del“ potrebno je pritisnuti „F2“ ili „Esc“… Postoje različite verzije BIOS-a i svaki ima neki svoj izgled i način korišćenja, ali svaka verzija ima opis komandi koje se koriste. U meniju je potrebno pronaći „Advanced settings“, ili „Boot setings“, mesto koje nudi odabir „Boot devices“, gde je za „First boot device“ potrebno postaviti CD/DVD uređaj, dok za „Second boot device“ postaviti hard disk (uglavnom obeležen sa HDD-0). Kada se to uradi, potrebno je sačuvati izmene u BIOS-u sa „Save and exit“, ubaciti Windows cd u CD/DVD uređaj.

01-instalacija-windows-xp-podesavanje-bios

Računar se restartuje i kada prepozna da je ubačen cd sa operativnim sistemom, ponudiće opciju „Press any key to boot from cd….“. U tom momentu se pritisne bilo koje dugme na tastaturi i započinje priprema instalacije Windowsa.

02-instalacija-windows-xp-press-any-key

Odabir vrste instalacije i kreiranje particije

Vrši se kopiranje neohodnih fajlova sa CD-a i od korisnika će biti zatraženo da uradi određene stvari ručno. (odabir, unos nečega…) Svaki put kada instalacija dođe do tog momenta i zatraži nešto od korisnika, pri dnu ekrana će biti ispisane komande kojima se vrši upravljanje. Biće zatraženo da se prihvati Microsoft-ova licenca pritiskom na taster „F8“, da odaberete da li popravljate sistem ili instalirate u celini (Escape – dont repair)…

03-instalacija-windows-xp-welcome-to-setup

Instalacija dolazi do dela gde je prikazan hard disk i traži da se odredi gde će sistem biti instaliran. Ukoliko je u pitanju novi hard disk, prvo je potrebno kreirati particiju. To se obavlja pritiskom na taster C – „create“, gde je potrebno da se upiše veličina particije koja se kreira. Za Windows XP dovoljno je napraviti particiju od 20-50GB, u zavisnosti da li će se naknadno instalirati mnogo DVD igara, programa i sl. ili samo osnovno. Veličina se upisuje u MB (megabajtima), pa je za kreiranje particije od 30GB potrebno upisati 30000 (tačnije 30720 jer je 1GB=1024MB). Kada je, pritiskom na „enter“, kreirana particija vidimo da je sada hard disk podeljen na dva dela: malopre kreiranu particiju C: i ostatak  predstavlja neparticionisani deo od kojeg će se naknadno kreirati druga particija „D“ na kojoj će se skladištiti podaci, muzika, filmovi… Ukoliko ste već imali instaliran Windows u startu će vam biti prikazane particije koje su u upotrebi, s tim da je sistem po pravilu uvek na C particiji, osim u slučaju da je manje stručan „serviser“ vršio predhodnu instalaciju i da su particije loše određene. Dakle, u oba slučaja selektuje se particija „C:“ i sa „enter“ krene dalje.

04-instalacija-windows-xp-kreiranje-particije

Dolazimo do opcije za formatiranje, gde se odabira formatiranje u NTFS fajl sistem, s tim da postoji normalan način (traje oko pola sata, u zavisnosti od veličine particije) i brzo formatiranja (NTFS – quick) koje traje par sekundi. U oba slučaja kompletan sadržaj C particije biće obrisan i pripremljen za svežu instalaciju Windows-a.

Po završetku formatiranja računar se restartuje i ovaj put ne pritiskajte ništa ako se ponovo pojavi prozor sa opcijom „Press any key to boot from cd“, jednostavno sačekajte da prođe tih nekoliko sekundi da bi se sistem podigao sa hard diska.

05-instalacija-windows-xp-formatiranje-particije

Započinje proces instalacije Windows-a koji možete da pratite na ekranu. Od korisnika će usput biti zatražeo da unese serijski broj Windows-a, neke osnovne podatke o imenu računara, lokaciji, vremenskoj zoni, jezicima tastature… Kada se instalacija završi i restartuje računar, može se pritiskom na taster „Del“ ponovo ući u BIOS i vratiti da „First boot device“ bude hard disk, ukoliko ste koristili ovaj način za vreme pripreme.

Instalacija sistema

06-instalacija-windows-xp-proces-instalacije

Po podizanju sistema dočekuje nas WindowsXP dijalog, gde je ponuđena pomoć pri podešavanju interneta, aktivacija legalnog Windowsa… od čega je jedino potrebno uneti ime korisnika. Na ostala pitanja može se odgovaratii pritiskom na „No“, „skip“, „next“… jer je sve to moguće uraditi naknadno.

07-instalacija-windows-xp-welcome-ekran

Šta uraditi nakon instalacije sistema?

Prošli smo početni dijalog i pred nama se ukazuje Windows XP radno okruženje. Sledeći korak predstavlja podešavanje instaliranog sistema i instalacija upravljačkih programa (drajvera), što možete pročitati na stranici Podešavanje instaliranog sistema i instalacija upravljačkih programa (drajvera).

The following two tabs change content below.
Serviser računara, laptopova, pametnih telefona. | Detektovanje i otklanjanje kvara, nadogradnja, čišćenje, softverski problemi, računarske mreže... | Aktivno se bavim grafičkim i WEB dizajnom od 2006. godine | Specijalnost: WordPress - dizajn i izrada tema, instalacija i nadogradnja sajta, održavanje, zaštita, SEO. | Edukacija korisnika

Latest posts by .:kele:. (see all)